1. Jina Benki: CRDB PLC
  2. Tawi: Arusha
  3. Jina la Akaunti:  InfoCom Center
  4. Akaunti  Namba. 01j1034874900
  5. Swift Code: CORUTZTZ

Ushahidi wa Malipo

MUHIMU!

Tuma kwetu  ushahidi wa malipo kupitia barua pepe ya malipo: [email protected]

Hutapewa huduma mpaka ushahidi wa malipo kwa kufuata utaratibu ufuatao utumwe kwetu:

  1. Ambatanisha invoice ya madai kutoka kwetu na ushahidi wa malipo
  2. Kama umeweka kwa mkono benki, tupa slipu kutoka benki
  3. Kama umeweka kwa kutumia wakala wa benki, pia ambatanisha slipu ya malipo
  4. Kama umetuma kwa kutumia simu, tutumie ujumbe wa kupokelewa pesa kutoka CRDB
  5. Kumbuka pia kuweka ushahidi  wa malipo kwa ajili ya kumbukumbu kwa sababu tunaweza kuhitaji huko mbeleni.